Wereldgasten werkt samen met een breed netwerk van creatieve professionals en developers. Samen creëren we campagnes, apps, online tools en volledige websites. Altijd in prettige samenwerking en helemaal technisch op maat. Daarnaast specialiseren wij ons in het maken van videoproducties, animaties en live verslaglegging van projecten en evenementen.

 

vakkanjers2-home-708x472.jpg

Online campagnes

Wij maken online middelen en social media campagnes op maat. Van online foto- en schrijfwedstrijden tot mobiliserende actiesites. Hiervoor werken wij samen met een team van ervaren programmeurs en webdesigners.

We zetten graag samen met onze klanten originele en conceptueel sterke campagnes neer waarbij het overbrengen van een inhoudelijk verhaal centraal staat. We hebben actuele kennis van de verschillende online mogelijkheden en het creëren en beheren online (social) content. 

Video

Wij zijn online visuele storytellers. Wij maken video en videoformats, van concept tot eindproduct. We zijn goed in het maken van live video registraties van evenementen en kunnen indien gewenst ook zelf presenteren.

We hebben een brede expertise in projectverslaglegging in binnen en buitenland en hebben in de loop der jaren al verschillende goede doelen projecten in beeld gebracht. Een eerlijk verhaal te vertellen? We pakken graag onze camera op om het voor je vast te leggen.